Łambinowice 4 – 6 XI 2022 r.

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Gmina Łambinowice

Powiat Nyski

2. Termin i  miejsce  konkursu   

      4 – 6 listopada  2022 r.               Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

                                                                 w Łambinowicach

                                                                       Wierzbie 108 gm. Łambinowice

3. Plan zawodów:

      Przyjmowanie modeli:

              4 listopada – od  1500 do  2000   

              5 listopada – od  900 do  1400

Sędziowanie:

             5 listopada – od godz. 1430

     Zwiedzanie wystawy:

              5 listopada – od 1300 do 1800

             6 listopada – od 900 do 1400

    Wręczenie nagród:

            6 listopada – godz. 1400      

4. Cel konkursu:

Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja Województwa Opolskiego, Powiatu Nysa oraz Gminy Łambinowice jako miejsca o walorach historycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

5. Postanowienia ogólne:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni w klubach i modelarniach.

W konkursie może uczestniczyć modelarz z dowolną liczbą samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie.

W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie najlepszy model zawodnika w danej klasie.

Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.

Klasy wiekowe Młodzik (do 12 lat) Junior (12-18 lat) i Senior (od 18 lat).

Do konkursu będą przyjmowane modele wykonane z kartonu oraz tworzyw sztucznych (polistyren, żywica, itp.).

Mile widziana waloryzacja modeli kartonowych i budowanych od podstaw.

Modele, które zostały wyróżnione w latach poprzednich, nie biorą udziału w konkursie.

Wydawanie modeli nastąpi w dniu 6 listopada 2022 po ogłoszeniu wyników.

Klasa zostanie rozegrana jeżeli zgłoszone będą przynajmniej trzy modele wykonane przez przynajmniej dwóch uczestników.

6. Ocena modeli

Ocena modeli zostanie przeprowadzona wg systemu „podoba się – nie podoba”.

Komisja sędziowska dokona oceny na podstawie wyglądu ogólnego, jakości wykonania, kompozycji (w przypadku dioram), realizmu wyglądu.

W skład komisji sędziowskiej może wejść każdy uczestnik konkursu lub jego przedstawiciel.

Uczestnictwo w komisji sędziowskiej należy zasygnalizować organizatorowi lub sędziemu głównemu przed rozpoczęciem oceny.

Komisja sędziowska nie będzie dzielona na mniejsze podkomisje.

Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna.

7. Kategorie konkursowe

młodzicy:

 • MPS – samoloty plastikowe wszystkie skale
 • MPP – pojazdy plastikowe wszystkie skale
 • MPO – okręty plastikowe wszystkie skale
 • MPI – figurki, dioramy, S-F
 • MKS – samoloty kartonowe wszystkie skale
 • MKP – pojazdy kartonowe wszystkie skale
 • MKO – okręty kartonowe wszystkie skale
 • MKI – figurki, dioramy, S-F

modele  kartonowe:

 • KS1 – samoloty  śmigłowe jednosilnikowe
 • KS2 – samoloty  śmigłowe  wielosilnikowe 
 • KS3 – samoloty  odrzutowe
 • KH – śmigłowce
 • KPK – pojazdy  kołowe
 • KPG – pojazdy  gąsienicowe
 • KPS – pojazdy  szynowe
 • KA – artyleria
 • KOM – okręty  i  statki – motorowe
 • KOZ – okręty i statki – żaglowe
 • KB – budowle
 • KR – rakiety
 • KF – figury
 • KI – inne

modele  plastikowe:

 • PS1 – samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze
 • PS2 – samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze
 • PS3 – samoloty śmigłowe 1:48
 • PS4 – samoloty odrzutowe 1:48
 • PS5 – samoloty 1:32 i większe
 • PS6 – samoloty cywilne
 • PH1  – śmigłowce 1:72 i mniejsze
 • PH2 – śmigłowce 1:48 i większe
 • PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
 • PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
 • PK1 – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
 • PK2 – pojazdy kołowe 1:35 i większe
 • PP – pojazdy wojskowe 1:48
 • PA – artyleria bez własnego napędu
 • PCO – pojazdy cywilne
 • PWR – pojazdy sportowe
 • PM – motocykle
 • PD – dioramy lądowe
 • PDL – dioramy lotnicze
 • PF – figury
 • PO1 – statki i okręty 1:350 i większe
 • PO2 – statki i okręty 1:400 i mniejsze
 • PSF – science-fiction oraz pojazdy kosmiczne
 • PI – inne

Nagrody specjalne regulaminowe:

– Puchar za najlepszy model plastikowy pojazdu w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model plastikowy lotniczy w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model kartonowy pojazdu w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model kartonowy lotniczy w barwach polskich

– Puchar za najlepszy model okrętu w barwach polskich

– Puchar Junior Grand Prix za najlepszy model wykonany przez Juniora

– Puchar Grand Prix za najlepszy model wystawy

– Wesoła Twórczość czyli modelarstwo na wesoło dla najzabawniejszej prezentacji modelu

– Nagroda niespodzianka od modelarzy GOKSiR Łambinowice

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia oraz tworzenia nowych klas.

8. Zgłaszanie modeli

Modele do konkursu można zgłosić w sekretariacie konkursu 4 i 5 listopada w wyznaczonych godzinach lub elektronicznie.

Zgłaszając modele drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej www.modelezlambinowic.pl

9. Giełda modelarska

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska.

Za stoiska organizator nie pobiera opłat.

Podobne wpisy